Sprawdź zanim zaryzykujesz

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Inne usługi poświadczające, takie jak:

•    badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
•    badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego
•    badanie planu przekształcenia spółki

Audyty projektów i programów unijnych

Analizy due diligence – identyfikacja ryzyk finansowych

Możliwość zrealizowania opracowań w języku polskim i angielskim

KONTAKT

DFS KARWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Marszałka Piłsudskiego 32
05-410 Józefów

NIP: 5321688652