LEASING W KSIĘGACH

Nie każdy wie jak dobrze księgować leasing - my wiemy i chętnie pomożemy

Doradztwo w zakresie wprowadzenia do ksiąg umów leasingowych według Polskich Standardów Rachunkowości i MSR

Szkolenia dla księgowych z zagadnień takich jak:

•    ujęcie początkowe leasingu w księgach rachunkowych
•    księgowanie rat leasingowych
•    wykup przedmiotu leasingu
•    zdarzenie losowe powstałe w trakcie obowiązywania umowy leasingowej

KONTAKT

DFS Audyt i Księgowść
Biegły rewident Ewa Karwińska

Olecka 23 pok. 101
04-980 Warszawa