WYCEŃ USŁUGI KSIĘGOWE

(krok 1 z 2)

Dane kontaktowe
Forma prowadzonej księgowości
Forma prawna
Czy prowadzisz działalność produkcyjną
Czy prowadzisz działalność usługową
Czy prowadzisz działalność handlową
Czy prowadzisz magazyny
Miesięczna liczba dowodów sprzedaży krajowej
Miesięczna liczba dowodów sprzedaży do UE
Miesięczna liczba dowodów sprzedaży na eksport
Miesięczna liczba dowodów kosztowych krajowych
Miesięczna liczba dowodów kosztowych z UE
Miesięczna liczba dowodów kosztowych import
Miesięczna liczba operacji na rachunkach bankowych
Różnice kursowe od własnych środków w walutach obcych
Wystawianie faktur sprzedażowych
Przygotowanie przelewów w systemie bankowym klienta
Prowadzenie kasy gotówkowej, sporządzenie raportu kasowego
Rozliczenie udziałowca spółki osobowej (Klient cywilna, jawna, komandytowa)
Podaj liczbę udziałowców w spółce osobowej
Import faktur z systemu sprzedażowego klienta do systemu księgowego biura
Liczba pracowników etatowych
Liczba pracowników pozostałych
Przygotowanie rachunku do umowy zlecenia / umowy o dzieło
Wybrana Opcja rozliczania wynagrodzeń
Odbiór dokumentów od klienta
(krok 1 z 2)